Certificat de examinare UE de tip pentru Taximetru MICROSIF 04 !