EN

Founded in 1990, Microsif HARDWARE SRL succeeded through professionalism and high level of quality and technology. In house R&D Department enabled achievement of state of the art architectures. The company provides service in the warranty periode for their products beeing highly appreciated for fast intervention time. The staff is selected from the specialists with very good knowledge and practice in the domain. The company hires personnel through competition based on good CV's . Sales and promotion of the company are well oriented by the best ways other prestigious companies in the field are using.

RO

Fondată în 1990, Microsif HARDWARE SRL a reușit prin profesionalism și un nivel înalt de calitate și tehnologie. Departamentul de cercetare și dezvoltare intern a permis realizarea unor arhitecturi de ultimă generație. Compania oferă servicii în perioada de garanție pentru produsele sale, fiind foarte apreciată pentru timpul rapid de intervenție. Personalul este selectat dintre specialiștii cu cunoștințe foarte bune și practică în domeniu. Compania angajează personal prin concurs pe baza unor CV-uri bune. Vânzările și promovarea companiei sunt bine orientate prin cele mai bune metode folosite de alte companii prestigioase din domeniu.